LØYPER OG STIER

LØYPER

Det er i dag ca 90 km med skiløyper i skirvedalen.osv. Disse blir preparert med tråkkemaskiner……osv…

Dette er organisert gjennom et felles løypelag for grunneierne som er underlagt Skirvedalen utvikling. disse har egen nettside med oppdaterte info.