TOMTEOMRÅDE

Hva kan vi tilby

Skirvedalen er en felles destinasjon for hytteområde fra Imingfjell i Nord til Killingskaret i sør. I dette område finner du tomter for en hver smak. Stort sette alle tomter ligger på østsiden av dalen med meget gode sol forhold. område. Hver grunneier står for salg på egen eiendom og alle har derfor solid kunnskap om lokale forhold og utvikling i dalen.Hos oss får alle personlig oppfølging. Du skal forstå at du er viktig for oss. Vi har en lang rekke tomteområder. Under følger en lang liste med lokale tilbydere av tomter, samt reguleringplaner osv. Under følger en liste og linker til utbyggere i område.

  • Tindefjell. V/Helge Gunnar Luraas Mob: 99274475
  • Dakkeset V/ Knut Fosshein- Gudbrand Håvardsrud
  • Nybu V/ Svein Tore Rue- Tarjei Rue
  • Bløkårjoe V/ Øystein Skrindebakke
  • Briskeåe V/ Olav Gollo
  • Lauvlie V/ Asgeir Haukaas
  • Midtgarden V / Knut Midtgarden- Eilev Midtgarden
  • Haukaas
  • Listen er ikke komplett, flere navn kommer til
service og tjenester

Andre Tjenester